Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014

Vaše cena: 350,00 Kč
Popis

Od účetní závěrky k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 až po odeslání na finanční úřad. To vše je ve videosemináři vysvětleno na reálném příkladu, který byl skutečně odeslán na finanční úřad.

Videoseminář obsahuje:

- účetní závěrku

- inventarizaci účtů

- účetní a daňové odpisy majetku

- opravné položky k pohledávkám

- vypracování daňového přiznání k dani příjmů právnických osob za rok 2014

- rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu

- odeslání na finanční úřad

Základní informace
Autor videosemináře: Petr Franěk
Délka videosemináře: 1h 4min

Kontakt

Petr Franěk
tel.: 607 613 161 franekpetr@email.cz