Vedlejší činnost s výhodami

21.08.2019 08:34

Placení sociálního pojištění za rok 2019 se liší pro hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, přičemž ta vedlejší je zvýhodněna. U ní nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, navíc do zákonného limitu - tedy hrubého zisku 78476 Kč - se v tomto případě sociální pojištění neplatí vůbec. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se pak tento limit poměrně snižuje. Vykonávaná činnost je považována za vedlejší, když OSVČ splňuje současně některou z těchto podmínek: vykonává zaměstnání, má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo starobního důchodu, má nárok na rodičovský příspěvek, peněžitý příspěvek v mateřství, osobně pečuje o dítě mladší 10 let, které je závislé na pomoci jiné osoby.

Kontakt

Petr Franěk
tel.: 607 613 161 franekpetr@email.cz